IZVIR RIŽANE NE PESTI LE POMANJKANJE VODNIH KOLIČIN, TEMVEČ MU VSAK TRENUTEK PRETI NENADNO ONESNAŽEVANJE V VODOVARSTVENIH PASOVIH, KI OBSEGAJO 247 KM2 VELIKO KRAŠKO VODOZBIRNO OBMOČJE, KJER POVRŠINSKO ONESNAŽEVANJE PONIKNE IN HITRO DOSEŽE PODTALNICO. NAJVEČJE NEVARNOSTI ONESNAŽEVANJA PREDSTAVLJAJO PROMET (ŽELEZNICE, CESTE), NEUREJENO DELOVANJE ODPADNIH VODA V NASELJIH, DEPONIJE ODPADKOV IN KMETIJSTVO.

KAPKOVA RDEČA ZASTAVA

PO PODATKIH ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV VSAKIH 15 SEKUND UMRE EN OTROK ZARADI OKUŽBE, POVEZANE Z VODO.
EDEN OD PETIH LJUDI NIMA DOSTOPA DO PITNE VODE.
MILIJON LJUDI PO SVETU ŽIVIJO Z MANJ KOT 10 LITRI VODE NA DAN. ZARADI ONESNAŽENOSTI VODE VSAKO LETO VEČ MILIJONOV LJUDI ZAPUSTI SVOJE DOMOVE.
ŠTEVILO PREBIVALCEV NA ZEMLJI SE JE POTROJILO IN PORABA VODE SE JE POVEĆALA. ZALOGE PITNE VODE SE KRČIJO IN GROZI NAM POMANJKANJE VODE.
ZARADI PREOBILNEGA ČRPANJA BODO NEKATERE DRŽAVE OSTALE BREZ PODTALNICE. POMANJKANJE PODTALNICE PA POMENI MANJŠI PRIDELEK ŽIT, KAR VODI V POMANJKANJE HRANE.